Πως να προστατευτείς από τις Ανοιξιάτικες αλλεργίες!

Διαχρονικά με το που φεύγει ο Μάρτιος, οι αλλεργικές αντιδράσεις που προκαλούνται από την γύρη βρίσκονται σε έξαρση. Οι αλλεργίες βρίσκουν ακόμα πιο πρόσφορο έδαφος σε αστικό περιβάλλον, το οποίο είνα…