ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Τα σχολεία χωρίς αίθουσες… Πως θα είναι τα σχολεία στο μέλλον!

Αληθινό σχολείο χωρίς αίθουσες στην Στοκχόλμη της Σουηδίας.