ΣΠΙΤΙΑ

Ένα τεράστιο σπίτι σε σχήμα… σκύλου Beagle!

Το μεγάλο σπίτι ονομάζεται Sweet Willy ενώ το μικρό Beagle βαφτίστηκε Toby!