ΜΙΚΡΟΙ ΧΩΡΟΙ

Ένα μικρό σπίτι των 9 τετραγωνικών μέτρων που χώρεσε άνετα τα βασικά!

Ωραία προσθήκη η χάλκινη μπαταρία και η παρουσία του ξύλου στον χώρο.